معنی خطبه عقد

شما حاظرید از این پس با چنین خطبه ای ازدواج کنید؟

 

معنی خطبه ی عقد اسلامی

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0