حوزه علمیه قم: گذاشتن سبیل برای بانوان اجباری می شود          حوزه علمیه قم اعلام کرد طی تحقیقات بسیار به این نتیجه رسیده ا ند که تنها راه حفظ زنان از چشم ناپاک مردان، سبیل گذاشتن است.

 حوزه علمیه قم

گذاشتن سبیل برای بانوان اجباری می شود. حوزه علمیه قم اعلام کرد طی تحقیقات بسیار به این نتیجه رسیده ا ند که تنها راه حفظ زنان از چشم ناپاک مردان، سبیل گذاشتن است.

 

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0