دستاوردی باور نکردنی بعد از انقلاب          تعداد کشته‌های تصادفات رانندگی در ایران به اندازه کشته‌های جنگ با عراق است. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده کل نیروی انتظامی ایران گفته است که تلفات تصادفات جاده ای از 28 هزار نفر در سال به زیر 18 هزار نفر رسیده، اما این آمار هنوز زیاد است چون سالانه 18 هزار نفر در جنگ ایران و عراق کشته می شدند.        از چی بگیم؟ : این قانون کائنات است ، هر چیزی را که به زبان آوری و تکرارش کنی، آن را به سمت خود جذب خواهی کرد. کشوری که با شعار مرگ برآمریکا ساخته شده است و آرزوی مرگ و نابودی دیگران را دارد، اول از همه خودش نابود می شود.        منبع: http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2014/03/130816_ahmadimoghadam_car_accident.shtml

 

دستاوردی باور نکردنی بعد از انقلاب

تعداد کشته‌های تصادفات رانندگی در ایران به اندازه کشته‌های جنگ با عراق است. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده کل نیروی انتظامی ایران گفته است که تلفات تصادفات جاده ای از 28 هزار نفر در سال به زیر 18 هزار نفر رسیده، اما این آمار هنوز زیاد است چون سالانه 18 هزار نفر در جنگ ایران و عراق کشته می شدند.  

از چی بگیم؟ : این قانون کائنات است ، هر چیزی را که به زبان آوری و تکرارش کنی، آن را به سمت خود جذب خواهی کرد. کشوری که با شعار مرگ برآمریکا ساخته شده است و آرزوی مرگ و نابودی دیگران را دارد، اول از همه خودش نابود می شود.

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0