از شیطان پرسیدند که چگونه مردمان را فریب می دهی ؟ او گفت : با لباسی ظاهر میشوم که مردم فکر کنند من، طرف خدا هستم و اینگونست که فریب می خورند و همه زندگیشان را از دست می دهند...

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0