پروژه های عمرانی و نحوه انجام مناقصه در ایران:          قیمت پیشنهادی شرکت ژاپنی : 20 میلیون دلار          قیمت پیشنهادی شرکت چینی: 10 میلیون دلار          قیمت پیشنهادی شرکت ایرانی وابسته به سپاه: 30 میلیون دلار          * برنده اعلام شده شرکت ایرانی          پشت پرده شرکت ایرانی: 10 میلیون دلار رشوه داده تا برنده بشه، 10 میلیون دلار هم به شرکت چینی داده که پروژه را انجام بده و 10 میلیون دلار هم برای خودش.

 

پروژه های عمرانی و نحوه انجام مناقصه در ایران

 قیمت پیشنهادی شرکت ژاپنی : 20 میلیون دلار                    

قیمت پیشنهادی شرکت چینی: 10 میلیون دلار                  

قیمت پیشنهادی شرکت ایرانی وابسته به سپاه: 30 میلیون دلار                

  * برنده اعلام شده شرکت ایرانی                  

 پشت پرده شرکت ایرانی: 10 میلیون دلار رشوه داده تا برنده بشه، 10 میلیون دلار هم به شرکت چینی داده که پروژه را انجام بده و 10 میلیون دلار هم برای خودش.

 

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0