در کشوری که مردمش شاه را به اسم رهبر می شناسند ، ریاست جمهوری چه مفهومی دارد؟

فرق خامنه ای با شاه در چیست؟

فرق خامنه ای با شاه در چیست؟

در کشوری که مردمش شاه را به اسم رهبر می شناسند ، ریاست جمهوری چه مفهومی دارد؟

 

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0