به ما گفتید: اگر آموزه های دینی و اسلامی را انجام دهیم، خوشبخت می شویم ولی حالا بعد از  30 سال می بینیم ،کسانی که دین و کلیسا را کنار گذاشته اند و کافر شده اند، خوشبخت هستند! زیرا در همین سال های اخیر میلیون ها نفر از کشور های اسلامی به آن کشورها رفته اند ولی حتی 25 نفر از آن ها برای زندگی به این کشورهای نیامده اند. عقلگرایی و روشنفکری دلیل خوشبختی آنهاست.      دکترصادق زیباکلامفیلم این سخنان:https://www.facebook.com/photo.php?v=254828814655801&set=vb.228920327246650&type=2&theater

زیبا کلام        

 به ما گفتید: اگر آموزه های دینی و اسلامی را انجام دهیم، خوشبخت می شویم ولی حالا بعد از  30 سال می بینیم ،کسانی که دین و کلیسا را کنار گذاشته اند و کافر شده اند، خوشبخت هستند! زیرا در همین سال های اخیر میلیون ها نفر از کشور های اسلامی به آن کشورها رفته اند ولی حتی 25 نفر از آن ها برای زندگی به این کشورهای نیامده اند. عقلگرایی و روشنفکری دلیل خوشبختی آنهاست.

     دکترصادق زیباکلام

 

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0