شما که مسلمان هستید و به اسلام ایمان دارید ، تا به حال فکر کردید که چرا به  مذهب دیگری اعتقاد ندارید؟ شما مسیحی نیستید. چرا هندو نیستید؟ چون در ایران بزرگ شدید و نه در هند. اگر شما در هند بزرگ می شدید ، الان هندو بودید، و یا اگر در آمریکا به دنیا آمده بودید به احتمال زیاد مسیحی بودید و اگر در یونان باستان به دنیا آمده بودید به زنوس اعتقاد داشتید و اگر در آفریقای مرکزی بزرگ شده بودید الان به بت بزرگ بالای کوه معتقد بودید. شما بدون هیچ دلیل خاصی و تنها توسط تصادف به دین اسلام ایمان آوردید! سوال اینجاست که چرا باید خود را مسلمان بدانید!؟

 

 

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0