تمامی ادیان (مسیح، اسلام، بودا و ...) نوید بخش روزی هستند که فردی به زمین خواهد آمد و پلیدی و زشتی نابود خواهد.        همانطور که می دانید: در حال حاضر انسان ها از 2 درصد مغز خود استفاده می کنند و با همین 2 درصد توانسته اند به این همه توانایی برسند. روزی را تصور کنید که انسان ها تکامل بیشتری پیدا کرده اند و مثلا از 10 درصد مغز خود استفاده می کنند. چه اتفاقی خواهد افتاد! میدانیم در حال حاضر انسان هایی هستند که قدرت تلپاتی دارند، یعنی می توانند که افکار دیگران را درک کنند. روزی فرا می رسد که همه انسان ها به این توانایی می رسند و می توانند بدون حرف زدن، فکر هم دیگر را درک کنند. در این جامعه افرادی که پلید صفت هستند، نمایان میشوند. حال آن ها باید تغییر کنند و یا به دست انسان های دیگر نابود شوند. اگر در این جامعه قدرت پلیدی بیشتر از نیکی باشد، پلیدی بر نیکی پیروز خواهد شد.

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0