تمام انسان ها دو ضمیر آگاه و ناخودآگاه دارند. هرچیزی که در ضمیر ناخودآگاه قرار داده شود به خودی خود فعالیت می کند. مثلا راه رفتن، حرف زدن و. .. . زمانی که شما صحبت می کنید، میلیون ها واژه با سرعتی باورنکردنی در کنار هم قرار میگیرند و این کار را ضمیر ناخودآگاه شما انجام میدهد. باید فکر کنید از زمان کودکی تا امروز چه چیزهایی را در این ضمیر قرار داده اید. خیلی ها در این باورند که بدشانس هستند، چونکه ضمیر ناخودآگاهشان اینطوری برنامه ریزی شده است ، بنابراین همیشه در زندگی خود با بدشانسی روبه رو می شوند. خیلی ها در این باورند که فقیر هستند و هر روز فقیرتر و فقیرتر می شوند. با تکرار کلام می توانید ضمیر ناخودآگاه خودتون را تربیت کنید. همیشه بگویید که من خوششانس هستم، من پولدار هستم و. ..  برروی ضمیر ناخودآگاه خودتان کار کنید و آن را اصلاح نمایید.

 

 ضمیر ناخودآگاه چیست؟

   تمام انسان ها دو ضمیر آگاه و ناخودآگاه دارند. هرچیزی که در ضمیر ناخودآگاه قرار داده شود به خودی خود فعالیت می کند. مثلا راه رفتن، حرف زدن و. .. . زمانی که شما صحبت می کنید، میلیون ها واژه با سرعتی باورنکردنی در کنار هم قرار میگیرند و این کار را ضمیر ناخودآگاه شما انجام میدهد. باید فکر کنید از زمان کودکی تا امروز چه چیزهایی را در این ضمیر قرار داده اید. خیلی ها در این باورند که بدشانس هستند، چونکه ضمیر ناخودآگاهشان اینطوری برنامه ریزی شده است ، بنابراین همیشه در زندگی خود با بدشانسی روبه رو می شوند. خیلی ها در این باورند که فقیر هستند و هر روز فقیرتر و فقیرتر می شوند. با تکرار کلام می توانید ضمیر ناخودآگاه خودتون را تربیت کنید. همیشه بگویید که من خوششانس هستم، من پولدار هستم و. ..  برروی ضمیر ناخودآگاه خودتان کار کنید و آن را اصلاح نمایید.

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0